Skip links
Published on: Aktuality

V Ostravě vzniká nová galerie umění

Dlouho očekávaná rekonstrukce historické budovy jatek jsem zahájili společně se stavební firmou Zlínstav. Památkově chráněný objekt se bude přestavovat na galerii podle návrhu polského studia KWK Promes architekta Roberta Konieczneho, vzešlého z architektonické soutěže vyhlášené v roce 2017.

Zásadní podíl na projektu k provedení stavby má ostravská kancelář MS – projekce pod vedením Jaroslava Habrnala. Přestavba jatek na výstavní prostor současného umění by měla být hotova do konce roku.

„Bez ohledu na koronavirus pokračujeme se zahajováním nových investic. Můžeme si to dovolit, protože jsme v předchozích letech zásadně snížili zadlužení města a současně si vytvořili finanční rezervy. Dopady současné situace proto ekonomicky zvládneme. Očekávaný výpadek příjmů města v důsledku krizových opatření hodláme přednostně kompenzovat úsporami běžných výdajů, nikoliv omezením investic,“ uvedl ostravský primátor Tomáš Macura.

V galerii moderního umění se promění celkem pět na sebe navazujících částí objektu různého stáří, konkrétně původní chladírny, nové chladírny, vepřové porážky a zastřešeného atria. Demolice čeká provozní budovu z roku 1926, která je v neudržitelném technickém stavu, následovat bude její nová výstavba.

Nová jatka bude tvořit šest výstavních sálů, které mohou být navzájem propojeny nebo mohou fungovat samostatně. Díky otočným stěnám bude do výstavního prostoru začleněno i venkovní prostranství.