Skip links
Published on: Aktuality

Společnost VaK Vyškov buduje nový areál za 118 milionů

Úvodní etapa, zahájená v červenci, zahrnovala úplnou demolici stávajících provozů, především nevyhovujících garáží, skladů a hlavní administrativní budovy. Stavba nových budov společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov (VaK Vyškov) vyjde na 118,5 milionů Kč bez DPH.

Na uvolněném místě vyrostou objekty, které investorovi zajistí lepší provozní uspořádání. Půjde o zcela nové budovy s atraktivním vzhledem. Jejich základem se stane převážně kombinace železobetonových a ocelových konstrukcí, doplněná hliníkovými výplněmi. Nové sklady budou mít výměru 600 m2, garáže 450 m2 a administrativní budova nabídne 1680 m2 užitné plochy. Rekonstruovaný objekt provozního střediska pak bude disponovat 870 m2. Nedílnou součástí stavebních dodávek jsou i inženýrské sítě, komunikace a parkovací plochy.

„O rekonstrukci areálu se mluvilo přes dvě desítky let. Vznikl v 70. letech jako dočasné zařízení staveniště výstavby skupinového vodovodu Vyškov a nebylo ho možné rozšířit ani zčásti rekonstruovat. Současným požadavkům na sklady, logistiku, zázemí pro zaměstnance a zákazníky nevyhovoval,“ vysvětluje radikální krok Vladimír Kramář, ředitel společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov. Oceňuje přitom, že nové řešení umožní nejen oddělit vnitřní a veřejné části areálu, ale především zásadně zlepší prostředí pro zákazníky a poskytované obchodní a technické služby. „A věřím, že moderní architektura vhodně doplní hojně navštěvované vyškovské obchodní centrum na Brněnské ulici,“ dodal ředitel.

Modernizace areálu Vodovodů a kanalizací Vyškov, který se nachází v okrajové části města, je navržena za účelem reorganizace stávajícího sídla firmy, tvořeného shlukem budov ve špatném stavebně-technickém stavu či provozně nevyhovujících. Z nich je zachována jediná – částečně rekonstruovaná budova střediska 05, která je nově doplněna podélnou hmotou kopírující tvar pozemku a uzavírající chráněný prostor dvora. Novostavba důsledně odděluje provozy pro veřejnost a zaměstnance a nabízí přehledné dispoziční uspořádání, kde v přední, dvoupodlažní části jsou umístěny moderní zákaznické centrum a administrativní zázemí.

V zadní části pak navazují objekty garáží, skladů a jiných technických funkcí. Rovněž prostor dvora je funkčně rozdělen na dvě části – reprezentativní, veřejně přístupnou část s parčíkem a parkovištěm pro zákazníky a uzavřenou část pro zaměstnance a technické zázemí. Zákaznické centrum je zdůrazněno předsazenou vstupní částí, horizontální forma domu je umocněna lodžií po celé délce kanceláří v horním podlaží. Z důvodu zachování fungování areálu po celou dobu přestavby je realizace rozdělena do několika etap.

Vizualizace zajistila firma © Knesl Kynčl architekti.