Skip links

Waldorfské lyceum – Olomouc


Date:
12. 4. 2021

Stavba komplexu Waldorfského lycea v Olomouci sestává z několika samostatných budov. Firma Valens zde realizuje vodorovné i svislé konstrukce z monolitického betonu v kombinaci s pohledovými svislými konstrukcemi uplatněnými v interiéru. Jedná se o atypické stavby, kde se konstrukčně i pohledově používají lomené i kruhové prvky, které vyžadují specifické provedení a kladou vysoké nároky na bednící systém i precizní provedení.