Skip links

Bytové domy Velehradská Kroměříž

Červenec 2020 – Duben 2021


Date:
19. 2. 2023

Projekt „Bytové domy Velehradská Kroměříž“ vznikl jako reakce na rostoucí poptávku po kvalitním, rezidenčním bydlení v Kroměříži. Jedná se o novostavbu bytových domů, velmi citlivě situovaných v samotném centru města. Cílem bylo vytvořit v souladu s principy moderního urbanismu novou uliční a blokovou zástavbu soustředěnou kolem přilehlých komunikací, konkrétně ulic Velehradská a Purkyňova tak, aby vznikl nový městotvorný prvek, poskytující svým obyvatelům příjemné bydlení nedaleko centra města.

únor 2023

EagleSky productions