Skip links

Vítkovice Arena, atletická hala – Ostrava


Date:
12. 4. 2021

Jedná se o technickou stavbu sportovní haly a obslužně technických částí budovy. Celý objekt haly je umístěn na podzemních garážích nesených pilíři a vytvořených z monolitického betonu. Na úrovni terénu jsou umístěny betonové patky, které slouží jako kotvení samonosné konstrukce střechy. Pohledový beton se uplatnil především ve vstupních prostorech, kde jsou v něm provedeny i reliéfní vlysy se sportovní tematikou.