Skip links

Soubor rodinných domů v Moravanech – Brno


Date:
12. 4. 2021

Soubor rodinných domů v Moravanech u Brna představuje typizovanou zástavbu řadových domů ve svažitém terénu. Díky tomu se zde uplatnili ve větším množství monolitické betonové opěrné zídky, které vymezují jednotlivé parcely. Tyto zídky jsou zde použity nejen jako technický prvek řešící svažitost terénu, ale uplatňují se zde i v přední části staveb jako pohledové a dělící zídky mezi jednotlivými objekty. Podle architektonického záměru byly provedeny z pohledového betonu a profilovány tak, aby do nich bylo možno integrovat technické prvky, jako rozvaděče el. proudu a vymezená stání pro nádoby na odpad. V interiérech staveb naše firma realizovala svislé a vodorovné konstrukce, včetně centrálního šroubovitého samonosného schodiště bez mezipodesty.