Skip links

Kostel blahoslavené Marie Restituty – Brno


Date:
12. 4. 2021

Jedná se o kruhovou monolitickou stavbu chrámového prostoru s dvojitou asymetrickou klenbou a samostatně stojící zvonicí s vyhlídkovou věží. Pod úrovní terénu byly realizovány garážová stání. Celá stavba je provedena z monolitického pohledového betonu s jemnou povrchovou strukturou imitující přírodní materiály. Centrální kruhový prostor lodi kostela realizován z pohledového betonu ve spirálovitě se překrývajících pásech s rozdílnou povrchovou strukturou, která se otevírá trojúhelníkovým prostupem do kruhové boční kaple. Interiér hlavní lodi je rytmizován samonosnými oválnými oratořemi a lodžiovou kazatelnou. Vnitřní valená klenba s centrálním otvorem je součástí monolitické obvodové zdi. Nad ní je na soustavě pilířů vynesena asymetrická vnější klenba, která je v interiéru pojednána jako spirálovitě se stáčející prkenná klenba, tvořená litým betonem do bednění s vysokým reliéfem. Samostatně stojící zvonice na trojúhelníkovém půdoryse je tvořena z pohledového betonu s mřížkovou strukturou doplněnou o nápisové prolisy ve vrchní třetině věže. Ve čtvercovém zakončení věže se samonosnou trojúhelníkovou podestou je umístěna zvonkohra a vyhlídkový prostor pro návštěvníky.