Skip links

Bytový dům – Hranice na Moravě

Červen 2020- Červen 2021


Date:
12. 4. 2021

Stavba bytového domu je konstrukčně provedena z železobetonového skeletu, monolitických stropních konstrukcí a železobetonových pilířů. V interiéru se uplatňují i prvky z pohledového betonu.