Skip links
Published on: Aktuality

Nebe nad Lesnou

Architekti Marek a Vanda Štěpánovi založili svůj ateliér v roce 1997 a od té doby se profilují jako autoři sakrálních staveb. Ke kostelům sv. Ducha v Ostravě a Šumné a k nedávno dokončenému kostelu sv. Václava v Sazovicích nyní přibyl kostel bl. Restituty v Brně na Lesné. Psal se rok 1968, na kopci nad Brnem kolem přírodní rezervace Čertova rokle se již několik let budovalo moderní sídliště Lesná a v hlavách jeho architektů, Františka Zounka a Viktora Rudiše se zrodila myšlenka postavit mezi panelovými domy kostel. Uvolněná atmosféra konce 60. let se ale brzy proměnila v normalizační zmar, který svatostánkům nepřál. Po sametové revoluci zvedl před mnoha lety hozenou rukavici architekt Marek Štěpán a projektu se s přestávkami věnoval 30 let, až ho dovedl do zdárného konce. Kostel zasvěcený blahoslavené Marii Restitutě, která se na konci 19. století narodila asi 600 metrů odtud, v Husovicích, sotjí na stejném místě, jak to naplánovali Zounek s Rudišem.

Na pozemku je vytyčeno obdélné nástupní plato vymezující sakrální okrsek a na něm jsou tři základní hmoty – kostel, věž a duchovní centrum. Má zcela jiné měřítko, tím se vymyká okolním bytovým blokům a vytváří dominantu jiné úrovně. Nebe se zpětně odráží v prstencovém okně v barvách duhy, které stavbu lemuje pod střechou. Kruh je tvarem plnosti, je tečkou v prostoru sídliště, je jeho duchovním úběžníkem, jako místo zastavení, spočinutí a usebrání.

Paralelu můžete vidět v historickém kamenném zdivu z jednotlivých kvádrů různých barevných valérů a tmelením spár.